hutchgoer第一屆秋季BBQ

wordpress-6932
地圖加載中...

日期及時間
日期(s) - 06/11/2016
1:00 pm - 8:00 pm

地點
白石燒烤場


第一屆hutchgoer活動!

歡迎大家一齊黎玩! 到時hutchgoer官方會預備精美禮物同大家抽獎玩遊戲!

費用: HKD150 /位 (全包)

繳費詳情會以私訊同大家講!

 

我要參加

暫時無法報名,請登記成為hutchgoer!.